MİSYON
Ülkemizde ve dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve verimliliği sektöründe; yeni, temiz ve doğaya saygılı teknoloji ve yatırımları güvenilir ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırmak.